Công đoàn cơ sở công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đại hội nhiệm kỳ II.

Cập nhật 22/9/2013, 07:09:09

Chiều 21/9, công đoàn cơ sở công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2013-2018). Dự Đại hội có bà Huỳnh Nữ Thu Hà, chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

 

 

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Mặc dù còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng chung của sự suy thoái kinh tế trong và ngoài nước, thời gian hoạt động mới 3 năm, nhưng Ban chấp hành công đoàn công ty cũng có nhiều cố gắng tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao đời sống cho người lao động và sự phát triển của đơn vị. Là công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp tư nhân nhưng Ban chấp hành công đoàn đã phát động nhiều đợt thi đua trong đoàn viên và người lao động, cùng với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Một trong những nét nổi bật của nhiệm kỳ vừa rồi đó là kết nạp thêm 301 đoàn viên đứng vào tổ chức công đoàn, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ I đề ra, đặc biệt đã giới thiệu 22 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Ban chấp hành công đoàn công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phấn đấu kết nạp mới từ 700 đoàn viên trở lên vào tổ chức công đoàn, nâng tỷ lệ đoàn viên trong người lao động toàn Công ty đạt mức 40%, bình quân mỗi năm 50% đơn vị có tổ chức công đoàn cơ sở thành viên tổ chức được hội nghị người lao động, phấn đấu từ 70% trở lên trên tổng số công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn công ty thương lượng, ký kết được thoả ước lao động tập thể, thành lập Hội đồng hoà giải lao động, không để xảy ra đình công trái pháp luật/.

 

Thu Thuỷ-Thanh Sáng


Lượt xem: 45

Trả lời