Công điện số 04 của UBND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 27/9/2022, 22:09:40

Về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh


Lượt xem: 3

Trả lời