Công an huyện Krôngpa cảm hóa nhiều người từng lầm lỗi

Cập nhật 21/9/2015, 13:09:21

           Với tư tưởng ly khai, tự trị, những năm qua, bọn phản động Fulrô, “Tin lành Đêga” đã kích động, xúi giục một số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin trên địa bàn huyện Krôngpa có những hành vi vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, Công an huyện Krôngpa đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và giáo dục, cảm hóa nhiều người từng lầm lỗi. 

 Công an huyện Krôngpa đã phân công cán bộ cùng với các ban ngành, đoàn thể xã ChưRCăm thường xuyên đến nhà ông Bhot để tuyên truyền, giáo dục ông Bhot

Ông Rơ Ô Bhot ở buôn Du, xã ChưRCăm, huyện Krôngpa từng là đối tượng cầm đầu, cốt cán theo bọn phản động Fulrô, “Tin lành Đêga”, đã tham gia xúi giục một số người là đồng bào dân tộc thiểu số chống đối chính quyền, tụ tập biểu tình, bạo loạn diễn ra vào ngày 11/4/2008 tại buôn Du. Sau đó, Công an huyện Krôngpa đã phân công cán bộ cùng với các ban ngành, đoàn thể xã ChưRCăm thường xuyên đến nhà ông Bhot để tuyên truyền, giáo dục, dần dần ông Bhot có chuyển biến tốt về nhận thức, từ bỏ con đường lầm lỗi và có nhiều việc làm thiết thực cho địa phương. Ông Bhot hiện tại là thành viên trong Ban Mặt trận, là chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi và tổ trưởng tổ hòa giải của buôn.

Ông Rơ Ô B Hotchia sẻ: “Nhờ có Công an huyện Krôngpa và cán bộ xã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, phân tích mà bản thân tôi sớm nhận ra sai lầm vì từng theo bọn phản động Fulrô, “Tin lành Đêga”. Bây giờ mình không nghe kẻ xấu nữa, nghe theo Đảng và Nhà nước thôi. Mình sẽ vận động bà con không nên nghe theo kẻ xấu, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Không chỉ có ông Bhót mà những năm qua, lực lượng Công an huyện Krôngpa cùng với cán bộ các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, giáo dục, giúp nhiều người khác nhận ra lỗi lầm vì theo bọn phản động Fulrô, “Tin lành Đêga”. Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Krôngpa Công an huyện Krôngpa thường xuyên phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị; phản bác các luận điệu phản động của các thế lực thù địch; đồng thời tăng cường triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ bám nắm địa bàn, quản lý tốt các đối tượng cầm đầu cốt cán và ngăn chặn sự phục hồi của tổ chức phản động Fulrô, “Tin lành Đêga”; tham gia triển khai tốt công tác phòng chống trốn, ngăn chặn vượt biên trái phép.

       Thiếu tá Hoàng Sỹ Thuật- Phó Trưởng Công an huyện Krôngpa nói: “Lực lượng Công an huyện thường xuyên phối hợp với các lực lượng để đảm bảo giữ vững ổn định về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là trước, trong và sau khi diễn ra đại hội Đảng các cấp”.

       Với những biện pháp đồng bộ và quyết liệt của Công an huyện Krôngpa cùng với các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Hà Đức- R’Piên


Lượt xem: 122

Trả lời