Có ít nhất 90% người dân tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số ĐDCD/CCCD vào cơ sở dữ liệu của ngành

Cập nhật 28/9/2022, 16:09:03

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Gia Lai có gần 105 ngàn người đăng kí bảo hiểm xã hội số , trong đó mới chỉ có 89.402 người đăng nhập và sử dụng VssID, đạt 85% so với tổng số người đăng kí.

Theo kế hoạch đến hết tháng 12/2022, toàn tỉnh đạt từ 90% đến 100% người dân tham gia bảo BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số định danh công dân (ĐDCD), căn cước công dân (CCCD) vào cơ sở dữ liệu của ngành. Trong đó bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động. Dịch vụ VssID giúp người lao động nắm bắt tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Các thông tin được công khai, minh bạch sẽ giúp họ giám sát, bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình tham gia./.

Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 1

Trả lời