Có 13/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

Cập nhật 09/12/2021, 15:12:15

Theo kế hoạch, trong năm 2021 có 19 xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá của các địa phương chỉ có 13 xã đạt chuẩn, đạt trên 68% so với mục tiêu phấn đấu tại Quyết định số 702 ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh.

Trong đó, các tiêu chí không đạt chủ yếu là: hộ nghèo, thu nhập, tỷ lệ người dân tham bảo hiểm y tế… Nguyên nhân là do tác động của dịch Covid-19 và tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thiên tai đã ảnh hưởng lớn tới thu nhập của người dân nên hầu hết các xã đều không đạt tiêu chí về thu nhập. Cùng với đó, theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng thụt giảm nhiều so với trước đây. Mặt khác, năm 2021 là năm đầu của giai đoạn 2021 – 2026 nên việc phân khai vốn thực hiện chương trình từ Trung ương không kịp thời nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tính đến nay, Trung ương mới chỉ phân bổ cho tỉnh Gia Lai 52 tỷ đồng vốn sự nghiệp của chương trình, còn lại hợp phần về hạ tầng cơ sở trong xây dựng nông thôn mới chưa được phân bổ./.

Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 25

Trả lời