Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở thị xã Ayun Pa

Cập nhật 27/10/2022, 07:10:01

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, những năm qua, công tác chỉ đạo, thực hiện (CCHC) đã được thị xã Ayun Pa đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp quyết liệt. Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả công tác CCHC ngày càng được nâng lên, tạo niềm tin của nhân dân vào bộ máy hành chính nhà nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp… thị xã Ayun Pa đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Hiện nay, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện thị xã Ayun Pa đã công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, 302 thủ tục hành chính (TTHC) và 174 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, 9 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính thị xã và các xã, phường đã tiếp nhận hơn 6.200 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết xong đạt 100%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%.

Bà Nguyễn Thị Lan – Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa nói: “Tôi tới đây làm giấy chứng sinh cho cháu được phục vụ tận tình niềm nở, chu đáo”.

Song song với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp, Ủy ban nhân dân thị xã còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.  Hiện  nay, thị xã có 08 TTHC mức độ 3 và 234 TTHC mức độ 4.

Bà Huỳnh Thị Thanh Huyền – Phó Giám đốc Bưu điện thị xã Ayun Pa cho biết: “Để đem lại sự hài lòng cho người dân, phía bưu điện có rất nhiều sự chuẩn bị. Khi bắt đầu đưa vào hoạt động bộ phận 1 cửu tại bưu điện từ ngày 1/6/2021 bên các phòng ban đã cử cán bộ, công chức trực tiếp sang để hướng dẫn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Hồ sơ chuyển sáng bộ phận chuyển môn thực hiện nhanh chóng, đa sô thực hiện trong ngày, cũng làm giảm được tâm lý e ngại của người dân”.

Hiện nay, 100% hồ sơ, thủ tục hành chính tại  thị xã Ayun Pa được thực hiện nhập, xử lý qua hệ thống một cửa điện tử, có sự tham gia xử lý hồ sơ của công chức và lãnh đạo tại UBND cấp xã. Với những nỗ lực trong công tác (CCHC) nói chung và cải cách TTHC nói riêng, năm 2021, thị xã Ayun Pa đứng thứ 3 trong số 17 địa phương trong tỉnh về xếp hạng chính quyền điện tử, tăng 11 bậc so với năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Lan – Phó phòng Nội vụ thị xã Ayun Pa cho biết: “Trong thời gian tới, được sự chỉ đạo của lãnh đạo thị xã và yêu cầu của thủ trưởng các cơ quan đơn vị cũng như các xã, phường là triển khai đồng loại những nội dung cải cách hành chính, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai triệt để, có hiệu quả chương trình CCHC gia đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ, của tỉnh, và thị xã. Tập trung kiểm tra rà soát, đối chiếu các tiêu chỉ tiêu đối với những tiêu chí điểm giảm thuộc phạm vi lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị cũng như của từng địa phương. Từ đó đề ra các giải pháp  cũng như hướng khắc phúc những tồn tại, hạn chế” .

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC của địa phương, tiến tới xây dựng nền hành chính công hiện đại và chính quyền điện tử, thời gian tới, thị xã Ayun Pa sẽ đưa các tiêu chí về cung cấp dịch vụ công trực tuyến vào xét thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn với CCHC hàng năm tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, qua đó tạo thêm nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp./.

Linh Chi, Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)


Lượt xem: 21

Trả lời