Chư Sê tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019

Cập nhật 21/10/2019, 13:10:47

Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chư Sê vừa tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019 cho thành viên Ban chỉ đạo, thành viên văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2016-2020; Đại diện Ban chỉ đạo, Ban quản lý, cán bộ phụ trách nông thôn mới 10 xã trên địa bàn huyện.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và cán bộ trong hệ thống chính trị các thôn, làng, góp phần triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

CTV Đức Chí (Huyện Chư Sê)

 


Lượt xem: 14

Trả lời