Chư Sê – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 14/8/2020, 16:08:58

Trong năm 2020, nhằm hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, năng suất cao, huyện Chư Sê đã đầu tư gần 78,39 tỷ đồng để triển khai các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, diện tích cây ăn quả có múi là 50 ha, cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao 50 ha, rau ứng dụng công nghệ cao 2,5 ha, nấm ăn và nấm dược liệu 0,2 ha, mô hình nuôi gà liên kết với doanh nghiệp có quy mô 20 ngàn con, mô hình nuôi heo hữu cơ sử dụng đệm lót sinh học, nuôi trùn quế… Bên cạnh đó, huyện tập trung mở các lớp đào tạo nguồn nhân lực; tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệp của các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ xây dựng cơ bản, mua sắm trang-thiết bị, máy móc; kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng với các hộ dân tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tất cả các khâu: trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm ổn định đầu ra cho nông dân./.

Trương Trang, Duy Linh


Lượt xem: 22

Trả lời