Chư Sê bàn giao 02 căn Nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào DTTS nghèo

Cập nhật 19/5/2023, 09:05:46

UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Sê vừa phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Bar Maih bàn giao 02 căn Nhà đại đoàn kết cho 02 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Bar Maih.

Căn nhà bàn giao cho gia đình bà Siu Amil là nhà xây cấp 4, diện tích xây dựng 45m2, trị giá 70 triệu đồng, trong đó quỹ Vì người nghèo Trung ương hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình đối ứng 20 triệu đồng. Căn nhà bàn giao cho gia đình bà Ơng có diện tích xây dụng 35m2, trị giá 50 triệu đồng, trong đó quỹ Vì người nghèo huyện Chư Sê hỗ trợ 35 triệu đồng, gia đình đối ứng 20 triệu đồng.

Đây là 02 trong số 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện bình xét năm 2023, đề nghị Mặt trận các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương xoá nhà ở dột nát trên địa bàn, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện.

CTV Hoàng Viên


Lượt xem: 2

Trả lời