Chư Pưh: Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 05/4/2023, 09:04:30

HĐND huyện Chư Pưh vừa tổ chức Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng.

Theo đó, Kỳ họp đã tập trung xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2021-2025 thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc Thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Chư Pưh giai đoạn 2021-2025.

Tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện Chư Pưh đã tiến hành miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung một số chức danh Ủy viên UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Minh Hải (Huyện Chư Pưh)


Lượt xem: 8

Trả lời