Chư Pưh: Hội nghị bàn các giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX

Cập nhật 21/3/2019, 08:03:08

UBND huyện Chư Pưh vừa  tổ chức Hội nghị nhằm bàn các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX và thiết lập “Chuỗi cung cầu nông sản Việt” trên địa bàn.

Hiện nay, địa bàn huyện Chư Pưh có 15 HTX (tăng 15 HTX so với thời điểm 01/7/2013), trong đó có 1 HTX thành lập mới năm 2019. Tổng số vốn điều lệ, giá trị tài sản đăng ký của HTX hơn 48 tỉ đồng. Hầu hết các HTX mới thành lập,chủ yếu là sản xuất và kinh doanh một số sản phẩm nông nghiệp,  tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh vẫn còn những hạn chế như: HTX chưa hoạch định được phương hướng hoạt động lâu dài, không phát triển được thêm xã viên, ngành nghề dịch vụ mới, lợi ích mang lại cho xã viên không cao; chưa có phương án kinh doanh dịch vụ tổng hợp…Tại hội nghị, các thành viên HTX và các hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn cùng với các ban ngành chuyên môn đã thảo luận để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới./.

CTV  Lê Trang  (Huyện Chư Pưh)


Lượt xem: 10

Trả lời