Chư Prông: Trên 101 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp đường giao thông tại các làng đồng bào DTTS

Cập nhật 25/5/2023, 09:05:04

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Chư Prông đã dành trên 101 tỷ đồng từ các nguồn vốn lồng ghép để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn tại 13 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, với 61,46 km.

Trong đó, trên 72 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương, gần 166 tỷ đồng do các xã có làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới lồng ghép từ các nguồn vốn, nhân dân ở các làng đóng góp gần 10 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công. Hiện nay, 10/13 thôn, làng đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận đạt tiêu chí giao thông. Về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn huyện Chư Prông hiện có 7 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2018 – 2022./.

Quốc Linh – Minh Trung


Lượt xem: 14

Trả lời