Chư Prông chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo

Cập nhật 14/1/2018, 14:01:33

Trong 5 năm (2012-2017), huyện Chư Prông đã triển khai lồng nghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với kinh phí hàng trăm tỷ đồng gắn với công tác giảm nghèo.

Chỉ tính riêng năm 2017, nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo bền vững đã triển khai trên địa bàn huyện với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, 12 tỷ đồng đầu tư xây dựng 6 công trình giao thông, 4 công trình trường học, 2 nhà sinh hoạt cộng đồng và 1 công trình thủy lợi. Ngoài ra, huyện còn đầu tư hơn 500 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng các công trình đã xây dựng trước đó. Cùng với đó, huyện đã giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng mua 84 con bò giống để hỗ trợ 84 hộ nghèo; hơn 2 ngàn cây giống và 67 tấn phân bón cũng được cấp cho hơn 2 ngàn hộ nghèo tại 14 xã. Huyện cũng triển khai dự án nâng cao năng lực cộng đồng cho cán bộ các xã, làng đặc biệt khó khăn với số tiền trên 300 triệu đồng. Hàng ngàn hộ gia đình trên địa bàn đã được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất, học nghề. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo ở Chư Prông giảm mạnh. Nếu như năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 27,3% thì đến cuối năm 2017 giảm xuống còn 12,6%./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 29

Trả lời