Chư Prông chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cập nhật 21/2/2020, 08:02:57

Với đặc thù là huyện biên giới, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt nên ngay từ đầu mùa khô 2019 – 2020, huyện Chư Prông đã chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Mục tiêu được địa phương đặt ra là không để cháy rừng xảy ra trên địa bàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Huyện Chư Prông có tổng diện tích rừng tự nhiên là trên 45.000 ha; tập trung chủ yếu là ở địa bàn các xã biên giới. Theo dự báo ảnh hưởng của hiện tượng Elnino, trong năm 2020 nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, nhất là đối với thời tiết nắng nóng ở các xã biên giới rất dễ xảy ra cháy rừng nếu bất cẩn. Do đó, địa phương đã chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “UBND huyện đã có kế hoạch về công tác phòng, chống cháy rừng và đã chỉ đạo cho các xã có rừng, 2 Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Lâu, Ia Mơ, lực lượng kiểm lâm và cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời triển khai rà soát lại toàn bộ các khu vực, rừng tự nhiên và rừng trồng, nhất là rừng khu vực biên giới là khu vực khu vực rừng khộp rất dễ xảy ra cháy và kiện toàn lại lực lượng phòng, chống cháy rừng; tăng cường các lực lượng dân quân thường trực,lực lượng kiểm lâm, lực lượng biên phòng và 2 ban quản lý tập trung theo dõi tình hình trên tuyến biên giới”.

Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ rừng đã tập trung triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ” và phòng là chính. Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch được giao quản lý trên 16.000 rừng và đất rừng; trong đó, chủ yếu là rừng khộp, lau lách nhiều nên vào mùa khô có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Chính vì thế, hàng năm đơn vị đã chủ động phát dọn thực bì, làm bờ ranh và đốt có điều khiển để đảm bảo cho công tác phòng, cháy chữa cháy rừng.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch cho biết: “Với phương châm 4 tại chỗ và phòng là chính và chữa kịp thời thì hàng năm ngay từ đầu mùa khô thì đơn vị cũng xây dựng phương án phòng chống cháy cũng như là củng cố ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ; bố trí cán bộ, trực 24/24 tại các vùng trọng điểm cháy; bên cạnh đó thì cũng đóng các biển báo, biển cấm tại khu vực mà người dân thường xuyên ra vào rừng và ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với các đơn vị đứng chân trên địa bàn”.

Tuy nhiên, hiện nay, khó khăn chung trong công tác cháy chữa cháy rừng ở cơ sở là lực lượng mỏng, phương tiện thô sơ. Chính vì thế mà trước điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng càng được huyện Chư Prông triển khai quyết liệt hơn, tuyệt đối không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai nói: Việc phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ của hệ thống cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể; do đó, hàng tuần thì Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra trên địa bàn; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời tuyên truyền cho mọi người dân, nhất là người dân sống, canh tác ở xung quanh bìa rừng và tổ chức các đoàn kiểm tra để nhắc nhở bà con, nhất là người địa phương không được đốt rẫy, làm nương rẫy và sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm phòng chống cháy rừng.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mà đến nay trên địa bàn huyện Chư Prông chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Tuy nhiên, trước điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao nên địa phương đang tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không để xảy ra cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài nguyên rừng./.

Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 13

Trả lời