Chư Păh triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022

Cập nhật 30/7/2022, 09:07:13

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm nay, huyện Chư Păh đã chỉ đạo, điều hành và ban hành kịp thời các văn bản thực hiện công tác cải cách hành chính; tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 13 đơn vị; giải quyết trên 5.400 hồ sơ thủ tục hành chính. Công tác cải cách thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được quan tâm thực hiện tốt. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra giải pháp khắc phục khó khăn và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoàn thành đúng tiến độ 100% các nhiệm vụ do tỉnh giao; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trong Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

 CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 2

Trả lời