Chư Păh tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện , khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật 25/7/2014, 14:07:34

HĐND huyện ChưPăh vừa tổ chức kỳ họp thứ bảy, khóa IV (nhiệm kỳ 2011-2016).

 

HĐND huyện Chư Păh tổ chức kỳ họp lần thứ 7.

 

Báo cáo trình kỳ họp cho thấy: trong 6 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội của huyện có bước phát triển khá; quốc phòng-an ninh cơ bản giữ vững ổn định. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông được triển khai sâu rộng, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có sự chuyển biến tích cực. Cũng trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã phân bổ 5 tỷ 880 triệu đồng cho 6 xã triển khai đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn và nhà sinh hoạt cộng đồng theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề, nội dung mang tính bức thiết mà cử tri huyện quan tâm cũng như đề ra những giải pháp sát với diễn biến tình hình thực tế của địa phương nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện khóa IV đã đề ra ./. 

Ngọc Thủy – Văn Cảnh (Đài ChưPăh)


Lượt xem: 33

Trả lời