Chư Păh ra mắt 3 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, “ Địa chỉ tin cậy cộng đồng” và Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Cập nhật 28/2/2023, 16:02:40

Hội LHPN huyện Chư Păh vừa tổ chức Lễ ra mắt 3 mô hình thuộc Dự án 8 gồm “Tổ truyền thông cộng đồng”, “ Địa chỉ tin cậy cộng đồng” và Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver.

Đây là mô hình thứ 12 được thành lập trên địa bàn huyện Chư Păh để triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Theo đó, mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” gồm 10 thành viên là trưởng thôn, già làng uy tín, chi hội trưởng phụ nữ, công an viên của làng Tuêk, xã Đăktơver. Mô hình nhằm nâng cao nhận thức, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; đảm bảo an toàn, ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại địa phương.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập tại trường THCS Đăktơver gồm 30 thành viên nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến trẻ, xóa bỏ định kiến giới, dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu có hại trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Dịp này, Hội LHPN huyện Chư Păh đã hỗ trợ 3.000.000 đồng cho Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” để trang bị một số trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông./.

CTV Thùy Dung – Quốc Cường (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 40

Trả lời