Chư Pah: Có 1.340 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn được vay vốn

Cập nhật 10/7/2020, 10:07:17

Sáng ngày 9/10, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pah đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pah đạt trên 42 tỷ đồng với 1.340 lượt khách hàng được vay vốn. Tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ cận nghèo; trên 12 tỷ 300 triệu đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh  vùng khó khăn gần 8 đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 8 tỷ đồng. Tổng doanh số thu nợ đạt 27 tỷ 670 triệu đồng. Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt trên 304 tỷ đồng. Nhìn chung nguồn vốn vay đến đúng đối tượng được thụ hưởng, hộ vay sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Chư Pah đã có trên 200 hộ thoát nghèo./.

CTV Ngọc Lan – Bùi Đại  (Huyện Chư Pah)


Lượt xem: 27

Trả lời