Chủ động phòng chống cháy nổ tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh liên quan đến hóa chất trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 27/10/2021, 16:10:14

Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ, thời gian qua các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh có liên quan đến hoá chất trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn chú trọng công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, không để xảy ra cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 1 kho xăng dầu của Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên với sức chứa 5.200m3, 1 kho chứa vật liệu nổ công nghiệp của Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên với sức chứa 70 tấn thuốc nổ và 300.000 phương tiện nổ, trên 415 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; trên 400 cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng chai, 3 nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai, 2 nhà máy chiết nạp khí ô xy, 1 nhà máy chiết nạp khí ô xy đồng thời chiết nạp khí axêtylen và khí Argon. Qua công tác kiểm tra thực tế của ngành Công thương tại các doanh nghiệp đang hoạt động có liên quan đến hoá chất, nhìn chung, công tác đảm bảo an toàn khi làm việc với hoá chất tại các doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm, đảm bảo điều kiện về phòng cháy và chữa cháy nổ. Tại tất cả các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động hóa chất đều đã thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, Đội ứng phó sự cố hóa chất cơ sở cơ bản đảm bảo được yêu cầu chữa cháy, ứng phó sự cố hóa chất với quy mô nhỏ hoặc khi sự cố vừa xảy ra. Đặc biệt, thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ an toàn Phòng cháy chữa cháy và diễn tập một số tình huống chữa cháy đối với sự cố cháy nổ hóa chất./.

Lê Thư, Huy Toàn


Lượt xem: 8

Trả lời