Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Campuchia

Cập nhật 18/9/2021, 09:09:15

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83 ngày 13-9-2021 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022.

Nghị định đã đưa ra những quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia 2019-2020 được gia hạn cho giai đoạn 2021-2022. Theo Nghị định, phía Việt Nam sẽ áp dụng thuế suất 0% cho phía Campuchia gồm 31 mặt hàng, như gia cầm sống, thịt và phụ phẩm gia cầm, chanh, lúa gạo, chế phẩm chứa thịt lợn, lá thuốc lá chưa chế biến. Trong đó, danh mục hàng hóa bao gồm lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến áp dụng thuế suất 0% đối với lượng nằm trong hạn ngạch quy định. Cụ thể, lúa gạo có hạn ngạch 300.000 tấn/năm, lá thuốc lá chưa chế biến, hạn ngạch 3.000 tấn/năm.

Cùng với đó, Nghị định quy định hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện như: Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia từ ngày 1-1-2021 đến ngày 31-12-2022. Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp. Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định. Nghị định có hiệu lực từ ngày 13-9-2021 đến ngày 31-12-2022.

Ngọc Hà, R.Piên


Lượt xem: 21

Trả lời