Chi trả phí dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư huyện Mang Yang

Cập nhật 05/8/2014, 14:08:20

Ngày 4/8, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã tổ chức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho 2 cộng đồng dân cư quản lý rừng ở xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang. 

 

Người dân nhận tiền dịch vụ môi trường rừng.

 

Đợt này, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đã chi trả tổng cộng hơn 372 triệu đồng cho 161 hộ ở hai cộng đồng làng Đê Tar và làng Klăh. Bình quân mỗi hộ được nhận hơn 4,5 triệu đồng. Đây là số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trong 3 năm (2011- 2013). Hai cộng đồng làng Đê Tar và làng Klăh đang nhận quản lý 2.611 hecta rừng. Hiện nay toàn tỉnh có 7 cộng đồng thôn, làng được giao quản lý, bảo vệ hơn 4.200 ha rừng phân bổ ở huyện Mang Yang, Phú Thiện và Thị xã Ayunpa. Qua 3 năm triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2010 của Chính phủ đã góp phần cải thiện sinh kế, ổn định đời sống của người làm nghề rừng, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Điểm nổi bật của chính sách giao rừng cho cộng đồng thôn làng quản lý là đề cao vai trò chủ rừng của người dân từ đó tạo điều kiện để cộng đồng tích cực tham gia giữ rừng, quản lý bảo vệ rừng./. 

Nhật Thành


Lượt xem: 79

Trả lời