CHỈ THỊ SỐ 02 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 02/2/2021, 21:02:25

CHỈ THỊ SỐ 02 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 


Lượt xem: 93

Trả lời