Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Cập nhật 22/2/2018, 15:02:21

Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019); Đảng và Nhà nước đã xác định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  • Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng lịch sử, truyền thống vẻ vang của bộ đội biên phòng (BĐBP) và Ngày Biên phòng toàn dân; qua đó giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nhận thức sâu sắc, toàn diện về truyền thống anh hùng của BĐBP nói chung, BĐBP tỉnh nói riêng; quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ biên giới và trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia.
  • Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo BĐBP tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân; đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động, chú trọng những hoạt động mang tính cấp thiết và có giá trị nhân văn sâu sắc.
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, Sở Thông tin&Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, xuất bản các ấn phẩm văn hóa, nghệ thuật nhằm lan tỏa sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân đến cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.
  • Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo lực lượng BĐBP tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống anh hùng, lòng tự hào, ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần tự chủ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Mỹ Tiến


Lượt xem: 56

Trả lời