Chỉ số thương mại điện tử của Gia Lai tăng liên tiếp trong 3 năm

Cập nhật 25/5/2023, 07:05:37

Từ vị trí thứ 44/63 tỉnh, thành phố vào năm 2021, đến năm 2023, chỉ số thương mại điện tử (TMĐT) của tỉnh Gia Lai tăng 6 bậc và xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố, và xếp thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên (sau Lâm Đồng và Đak Lak).

Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh để từng bước nâng thứ hạng chỉ số TMĐT thuộc nhóm trung bình cả nước. Năm 2023, chỉ số TMĐT của Gia Lai đạt 13,6 điểm, được tổng hợp từ 3 chỉ số thành phần với trọng số lần lượt là: chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin (chiếm 20%); chỉ số giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (chiếm 40%); chỉ số giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (chiếm 40%). Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, chỉ số TMĐT của Gia Lai thuộc nhóm trung bình cả nước, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung nâng cao cả 3 chỉ số thành phần, đặc biệt là chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin; chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp./.

Trương Trang – Phi Long


Lượt xem: 5

Trả lời