Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội – Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Cập nhật 30/5/2020, 15:05:09

Sáng ngày 30/5, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Gia Lai  đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào như:  thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, ngày truyền thống NHCSXH; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo định kỳ; thi đua củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn; phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”; “chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”…Thông qua các phong trào thi đua, tập thể cán bộ viên chức và người lao động Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng dư nợ tín dụng tính đến thời điểm 31-12-2019  đạt trên 4.584 tỷ đồng, tăng trên 1.470 tỷ đồng so với thời điểm  năm 2015. Chất lượng tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực, nợ quá hạn đến cuối năm 2019 chiếm tỷ lệ 0,12% tổng dư nợ. Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH được đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả,  góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2020-2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2010 của chi nhánh NHCSXH tỉnh đã được biểu dương, khen thưởng./.

Mỹ Linh, Xuân Huy


Lượt xem: 43

Trả lời