Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cập nhật 29/5/2020, 17:05:30

Sáng ngày 29/5, Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có 12 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Hội đã giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết, tập hợp động viên cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các mặt công tác. Chi bộ đã hoàn thành 6/6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội của tỉnh hàng năm. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ,…

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí; bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Đoàn Minh Qúy tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thúy Diện, R’Piên


Lượt xem: 14

Trả lời