Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật 16/8/2023, 09:08:30

Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku vừa tổ chức Đaị hội lần thứ III, nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku đã phát huy tinh thần tự lực tự cường; củng cố xây dựng CLB phát triển toàn diện, làm nòng cốt cho phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Câu lạc bộ vận động cán bộ, hội viên đóng góp kinh phí hỗ trợ xóa nhà dột nát cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động của Câu lạc bộ gắn kết chặt chẽ giữa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào thi đua của địa phương. Trong giai đoạn 2018-2023, CLB đã vận động trên 115 triệu đồng cùng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku đã hỗ trợ xóa 04 nhà dột nát cho hội viên.

Dịp này, Ban Chấp hành Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Hội CCB TP. Pleiku tặng giấy khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB, giai đoạn 2018-2023./.

CTV Phương Thảo – Duy Tín


Lượt xem: 5

Trả lời