Cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo vùng DTTS

Cập nhật 26/12/2022, 16:12:57

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 tỉnh Gia Lai, tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 4,32%, đạt 126% so với kế hoạch.

Hiện, tỉnh còn gần 34,4 nghìn hộ đồng bào DTTS thuộc diện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 21,26%. Cùng với đó, số hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có trên 28,5 nghìn hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 17,66%. Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch –Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 vào ngày 22/12, công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tuy đạt kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh vẫn thuộc diện cao so với khu vực Tây Nguyên và trong cả nước. Để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, đề nghị cần sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các sở, ngành và các địa phương, nhất là trong việc sử dụng hợp lý và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Đặc biệt, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo MTQG tỉnh cũng đề nghị Ban Dân tộc cần đẩy mạnh rà soát và sớm xây dựng chuyên đề riêng về giảm nghèo trong đồng bào DTTS để tham mưu UBND tỉnh./.

 Ngô Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 8

Trả lời