Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Cập nhật 10/8/2020, 10:08:18

Thời gian qua các cấp bộ đoàn đẩy mạnh phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”,  các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn hoàn thành hồ sơ, thủ tục của vốn vay ngân hàng chính sách cho các hộ thanh niên, đặc biệt hộ thanh niên nghèo, cận nghèo giúp họ tiếp cận vốn vay, sử dụng vốn vay hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 20 ngàn hộ vay với tổng dư nợ do Đoàn thanh niên quản lý gần 720 tỷ đồng, với 511 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ nguồn vốn vay, thanh niên đầu tư trồng trọt, chăn nuôi và thực hiện những mô hình sản xuất mới. Bên cạnh đó, nhiều gia đình có thêm điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia học tập.

Thúy Diện, Huy Toàn


Lượt xem: 28

Trả lời