Bộ Giáo dục và Đào tạo thử nghiệm Dự thảo chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi tại Gia Lai

Cập nhật 11/11/2022, 16:11:57

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành thử nghiệm Dự thảo mới về chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi tại 6 tỉnh, thành phố đại diện cho 6 vùng kinh tế – xã hội của cả nước, trong đó có Gia Lai.

Tại tỉnh Gia Lai, Bộ đã thực hiện thử nghiệm bộ chuẩn tại Trường Mầm non Hoa Phong Lan, Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Pleiku và Trường Mẫu giáo Đê A, huyện Mang Yang. Dự thảo bộ chuẩn này được tiến hành xây dựng từ năm 2020 đến nay, nhóm chuyên gia đã khảo sát quá trình thực hiện bộ chuẩn hơn 10 năm qua cũng như tiếp cận những nội dung của chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong giai đoạn mới, đánh giá tính xác thực về nội dung của Dự thảo bộ chuẩn mới cũng như sự phù hợp với độ tuổi của trẻ em 5 tuổi tại Việt Nam. Đây là 1 trong những căn cứ thực tiễn rất quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi dự kiến trong năm 2023./.

Kim Châu – Bá Bính


Lượt xem: 6

Trả lời