Bộ GD & ĐT trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai

Cập nhật 25/3/2019, 14:03:00

 Cử tri Gia Lai ý kiến và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm xem xét, giải quyết việc giáo viên trước đây chưa đủ bằng cấp, nay được chuẩn hóa bằng các hình thức đào tạo từ xa, tại chức…không đảm bảo chất lượng, gây tâm lý so bì của thế hệ trẻ hiện nay vì được đào tạo bài bản nhưng nhiều trường hợp không xin được việc làm; đồng thời, tình trạng thiếu hụt giáo viên mầm non hiện nay làm phát sinh việc nhà trường thu tiền của phụ huynh các cháu để dạy bán trú nhưng không có văn bản hướng dẫn, dễ gây ra dư luận xấu. Vấn đề này, Bộ GD & ĐT vừa có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định, không phân biệt giá trị văn bằng do các hình thức đào tạo từ xa, tại chức hay chính quy, vì tất cả các yêu cầu về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, chuẩn kiến thức kỹ năng, kiểm tra, đánh giá, chuẩn đầu ra… của các chương trình đào tạo thực hiện theo hình thức đào tạo từ xa, tại chức hay chính quy đều phải đảm bảo chất lượng như nhau. Khác biệt giữa các loại hình đào tạo chỉ là về thời gian đào tạo và kỹ thuật tổ chức, quản lý đào tạo. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có một bộ phận giáo viên khi đào tạo nâng chuẩn bằng các hình thức đào tạo từ xa, tại chức…không đảm bảo chất lượng đào tạo vẫn được cấp bằng; do đó, chất lượng công tác giảng dạy, giáo dục chưa tương xứng với bằng cấp được đào tạo. Chính vì vậy, Bộ GD &ĐT sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra hình thức đào tạo đại học tại chức, đại học từ xa của các cơ sở giáo dục đại học nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Theo Thông tư Liên tịch số 06/2015 giữa Bộ GD & ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập quy định bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp đối với các lớp học 2 buổi/ngày nhằm đảm bảo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong trường hợp không đủ định mức giáo viên nêu trên thì không bắt buộc tổ chức các lớp học 2 buổi/ngày. Về các khoản thu để tổ chức phục vụ và quản lý bán trú ở trường mầm non do các trường quy định trên cơ sở thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương./.

Thiên Thanh, Xuân Huy

 


Lượt xem: 8

Trả lời