Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Cập nhật 08/4/2021, 15:04:52

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021.

 Tham gia hội thi có 62 thí sinh, đang đảm nhiệm triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Hội thi diễn ra trong 3 ngày, 62 thí sinh trải qua 3 phần thi: Thi viết đề cương tuyên truyền, thi thực hành thuyết trình chuyên đề, thi kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung chính của hội thi là nhận thức và thực hành tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về biển, đảo của Việt Nam và kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng. Ban tổ chức đã khen thưởng nhiều cá nhân đạt kết quả cao trong hội thi và lựa chọn các cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 do cấp trên tổ chức./.

Hà Đức, Thanh Tuyền (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)


Lượt xem: 2

Trả lời