Bình quân mỗi năm Hội Nông dân huyện Krông Pa có 1.500 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Cập nhật 16/11/2019, 09:11:17

Từ năm 2017 đến nay, Hội Nông dân huyện Krông Pa đã kết nạp thêm 292 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 9.951 người (chiếm 66,8% số hộ nông nghiệp toàn huyện). Bình quân hàng năm, Hội có 1.500 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.Năm 2019, toàn huyện có 1.317 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. So với giai đoạn 2015-2017, số hộ có mức thu nhập 100-200 triệu đồng/năm tăng gấp 2,48 lần, số hộ có mức thu nhập 200-300 triệu đồng/năm tăng 2,79 lần.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Krông Pa đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.

Theo đó, giai đoạn 2017-2019, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1.585 lao động (khoảng 500 lao động có việc làm thường xuyên và hơn 1.000 lao động làm việc theo thời vụ).

Bên cạnh đó, để giúp hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thành lập 53 tổ liên kết với 1.274 thành viên, tổng số tiền cho vay là 114,8 tỷ đồng; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện nhận ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay hơn 75,2 tỷ đồng/2.381 lượt hộ vay.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 8

Trả lời