Binh đoàn 15 sơ kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Kon Tum

Cập nhật 17/10/2020, 10:10:37

Binh đoàn 15 vừa sơ kết Quy chế phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự với Công an tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Kon Tum theo Nghị định số 77 ngày 12/7/2010 của Chính phủ.

Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và Ban Giám đốc Công an hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình; tổ chức lực lượng trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác, sẵn sàng chiến đấu; vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 phối hợp với công an các địa phương đấu tranh bóc gỡ 80 đối tượng liên quan đến hoạt động phục hồi Fulrô, “Tin lành Đêga”, “Tà đạo Hà Mòn”; gọi hỏi răn đe, giáo dục 152 đối tượng; đấu tranh xóa bỏ 08 điểm nhóm với 95 đối tượng tham gia các tổ chức phản động; không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh chính trị.Các đơn vị cũng đã làm tốt công tác phối hợp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ xâm nhập, câu móc, vượt biên trái phép; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm… Binh đoàn 15 triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh chủ yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, Binh đoàn 15 và Công an hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phối hợp nhằm góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng- an ninh vững chắc trên địa bàn tỉnh./.

Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 14

Trả lời