BHXH tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đánh giá công tác phối hợp trong 9 tháng đầu năm 2022

Cập nhật 26/10/2022, 17:10:09

Chiều nay (26/10), BHXH tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh trong 9 tháng đầu năm và triển khai công tác phối hợp trong thời gian tới.

Trong 09 tháng đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh mời các đơn vị nợ lên làm việc, lập biên bản đối với 15 đơn vị day dưa, kéo dài với tổng số nợ trên 25,8 tỷ đồng. Theo đó, các đơn vị đã nộp về quỹ BHXH, BHYT 16,7 tỷ đồng và cam kết sẽ chuyển trả trong quý 4/2022. Bên cạnh đó, qua sự hướng dẫn của Công an tỉnh, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, bí mật nhà nước, đồng thời phối hợp thực hiện kết nối chia sẽ dữ liệu về dân cư và thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với cán bộ, chiến sĩ CAND, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ, chiến sĩ CAND.  Ngoài ra từ những thông tin dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, ngành BHXH tỉnh đã chủ động rà soát các tổ chức trả thu nhập chưa tham gia và tham gia BHXH, BHTN, BHYT chưa đầy đủ cho người lao động để xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định. Cùng với đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với Cục thuế tỉnh làm việc với 14 đơn vị có tổng số tiền nợ trên 14,9 tỷ đồng, đến nay đã có 06 đơn vị chuyển hết số nợ, 03 đơn vị chuyển 50% số nợ… Với những hiệu quả tích cực trong công tác phối hợp giữa 3 ngành: BHXH tỉnh, Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh, tại hội nghị đã đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, qua đó tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Thiên Thanh, Thanh Sáng


Lượt xem: 5

Trả lời