BHXH Gia Lai chuyển hồ sơ các đơn vị nợ BHXH, BHTN, BHYT sang cơ quan Công an tỉnh

Cập nhật 17/4/2018, 16:04:38

Tình trạng nợ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT kéo dài của một số doanh nghiệp đang ở mức báo động, làm ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động khi muốn chuyển nơi làm việc hoặc cần chốt lại thời gian để được hưởng chế độ chính sách.

Tỉnh Gia Lai hiện có 138 đơn vị nợ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT từ 6 tháng trở lên, tình trạng nợ đã và đang có nguy cơ tác động xấu đến quyền lợi chính đáng của trên 2.000 lao động tại các đơn vị, nhất là khi họ rơi vào tình cảnh thất nghiệp, ốm đau, thai sản, tai nạn. Trước tình hình đó, BHXH tỉnh đã chuyển hồ sơ của 8 đơn vị nợ đọng kéo dài sang Công an tỉnh đề nghị xử lý, gồm: Công ty Cổ phần Sông Đà 3; Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai chi nhánh Tây Nguyên; Công ty Cổ phần Đông Hưng; Công ty TNHH Vinh Quang I, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ 117, với tổng số tiền nợ là 26 tỷ đồng./.

Lệ Xuân, Thanh Sáng


Lượt xem: 70

Trả lời