Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Cập nhật 15/11/2022, 17:11:39

Chiều 15/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, Quốc hội cũng đã họp Phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sau 21 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trí tuệ, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Trong phiên làm việc cuối cùng cùa Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đại biểu đã biểu quyết chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá điện tử; Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Các Nghị quyết, Luật được thông qua với tỷ lệ tán thành cao, cho thấy tính nhất trí cao của đại biểu đối với các dự thảo Nghị quyết, Luật được Quốc hội xây dựng.

Ngay sau đó, Quốc hội đã bước vào họp phiên bế mạc. Tại Phiên họp, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và tiến hành biểu quyết thông qua 2 của Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với tỷ lệ tán thành cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao. Trong kỳ họp, đã có 1.841 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 07 phiên thảo luận tổ, 621 lượt đăng ký, 508 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận và 26 lượt tranh luận tại 26 phiên thảo luận Hội trường; 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 149 lượt đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 22 lượt tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 06 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của cử tri và Nhân dân cả nước, sự phối hợp của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan, cùng với Nội quy kỳ họp Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp này, hoạt động của Quốc hội nhất định sẽ ngày càng có chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BT Ngọc Hà


Lượt xem: 23

Trả lời