Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2021 tỉnh Gia Lai

Cập nhật 01/3/2021, 16:03:25

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, ngày 20/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh).

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 31 thành viên. Đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và 4 Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh gồm các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh  ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.

BT: Thiên Thanh, Đào Hiền


Lượt xem: 32

Trả lời