Nghị quyết số 17/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử

Cập nhật 24/2/2021, 17:02:35

Ngày 23/2/2021, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 21 đơn vị. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 71 người. Trong đó:

Thành phố Pleiku (được bầu 12 đại biểu)

Huyện Đak Đoa (được bầu 06 đại biểu)

Huyện Chư Sê (được bầu 05 đại biểu)

Huyện Ia Grai (được bầu 05 đại biểu)

Huyện Phú Thiện (được bầu 03 đại biểu)

Huyện Chư Pưh (được bầu 03 đại biểu)

Huyện Chư Păh (được bầu 03 đại biểu)

Huyện Đức Cơ (được bầu 03 đại biểu)

Huyện Mang Yang (được bầu 03 đại biểu)

Thị xã An Khê (được bầu 03 đại biểu)

Huyện Kbang (được bầu 03 đại biểu)

Huyện Ia Pa (được bầu 03 đại biểu)

Huyện Kông Chro (được bầu 03 đại biểu)

Huyện Đak Pơ (được bầu 03 đại biểu)

Thị xã Ayun Pa (được bầu 03 đại biểu)

Huyện Chư Prông (được bầu 06 đại biểu)

Huyện Krông Pa (được bầu 04 đại biểu)

 


Lượt xem: 47

Trả lời