Hướng dẫn việc tổ chức các Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 03/3/2021, 18:03:00

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đã được nghe hướng dẫn chung về việc tổ chức các Hội nghị giới thiệu người ứng cử ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, phường, thị trấn và triển khai làm, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, quy định rõ những tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; những trường hợp không được ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo quy định tại Điều 1, 3 và 4 của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  Việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND của cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2/2021 đến 11/3/2021. Thời gian qua, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh cũng như địa phương, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã khẩn trương chuẩn bị các công việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định và trình tự thời gian.

Bà Rơ Châm H’Phik – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chư Pah cho biết: “Thời gian qua, UBMTTQVN huyện đã phối hợp rất tốt với Ủy ban bầu cử huyện để thực hiện các bước hiệp thương và các bước bầu cử huyện cũng như đối với đại biểu HĐND tỉnh. Qua hội nghị này, UBMTTQVN huyện Chư Pah sẽ thực hiện và mở hội nghị hướng dẫn cho các Thủ trưởng đơn vị thực hiện các bước  và hướng dẫn ứng cử viên liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện sao cho đúng trình tự và thủ tục theo quy định./ Chúng tôi cũng quan tâm đến công tác tuyên truyền cho bầu cử để dân có sự nhìn nhận và lựa chọn những con người có đức, có tài”.

Ông Trịnh Văn Lương – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Ayun Pa cho biết: “Trong hội nghị này có nhiều ý kiến thắc mắc liên quan tới việc giới thiệu người ra ứng cử và các hội nghị để giới thiệu người ra ứng cử, có những vấn đề trong quá trình triển khai tổ chức, thực hiện có những khó khăn, vướng mắc thì qua hội nghị này chúng tôi cũng được tiếp thu và giải đáp cụ thể về địa phương thì trên tinh thần, hướng dẫn, quy định về công tác bầu cử, chúng tôi sẽ xây dựng hướng dẫn, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc cơ cấu theo đúng tiêu chuẩn, độ tuổi theo điều chỉnh mà HĐND đã thông báo cho Thường trực UBMTTQVN”.

Theo quy định, thời gian nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp từ ngày 22/2/2021 đến 14/3/2021 tại Ủy ban bầu cử tỉnh: Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ, địa chỉ: 03 đường Hai Bà Trưng, TP.Pleiku)./.

Thiên Thanh, Huy Toàn


Lượt xem: 17

Trả lời