Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức giao lưu trực tuyến  

Cập nhật 12/10/2017, 13:10:55

Ngày 11/10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Theo đó, lãnh đạo  và cán bộ quản lý 6 phòng chức năng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã trả lời các câu hỏi nhanh chóng, cụ thể, chi tiết, đáp ứng được thắc mắc của nhiều đối tượng, như: Chế độ bảo hiểm xã hội mới đối với người nghỉ hưu, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi, giá viện phí khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, BHYT hộ gia đình … Đây là năm thứ hai Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai hình thức này trên trang điện tử và mỗi quý 1 lần; qua đó đã giải quyết được nhiều ý kiến, tạo cầu nối để người dân tiếp cận gần hơn với các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội; tuyên truyền đến mọi người, mọi nhà nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà Nước./ .

Thanh Vui,  Viễn Khánh


Lượt xem: 21

Trả lời