Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cập nhật 22/3/2023, 10:03:37

Ngày 22/3, tại Hội trường 2/9, TP.Pleiku, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong quý I năm 2023. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 246 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh với sự tham gia của gần 13.800 đại biểu.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị được quán triệt, truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội”; Kế hoạch số 136 ngày 9/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Cùng với đó, các đại biểu cũng được quán triệt các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Chương trình hành động số 51 ngày 18/1/2023 thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 50 ngày 17/1/2023 thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 46 ngày 9/12/2022 thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 52 ngày 18/1/2023 thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thông qua việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 nhằm tiếp tục tạo chuyển biển mạnh mẽ hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của từng cơ quan, địa phương, đơn vị và trong tham mưu triển khai các chương trình hành động  của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm huy động có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Đức Hải – Duy Linh


Lượt xem: 73

Trả lời