Ban Thường vụ thành ủy Pleiku: Hội thảo khoa học chủ đề “Đảng bộ thành phố Pleiku xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị- thực trạng và giải pháp”.

Cập nhật 23/9/2022, 19:09:32

Chiều ngày 23-9, Thành ủy Pleiku tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Đảng bộ thành phố Pleiku xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thực trạng và giải pháp. Dự Hội thảo có đại diện một số cơ quan đơn vị, cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy Gia Lai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy-Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku cho rằng: Qua 68 năm hình thành và phát triển, với truyền thống đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, công tác xây dựng  Đảng bộ trong sạch vững mạnh luôn được Đảng bộ thành phố chú trọng thực hiện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tuy nhiên, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng tại thành phố vẫn còn những hạn chế, tồn tại ở những mức độ khác nhau, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, cùng với việc nhận diện đúng, chính xác thực trạng, những tồn tại để chỉnh đốn kịp thời, với các giải pháp cần thiết chính là yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay của thành phố. Đó cũng là mục đích, yêu cầu đặt ra tại hội thảo lần này.

Ngoài 9 tham luận của các đại biểu trình bày, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 30 báo cáo khoa học của các cơ quan, đơn vị, đại diện các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn, tập trung vào phân tích các mặt tích cực, đánh giá những tồn tại của công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt đề xuất những giải pháp để khác phục tồn tại, như việc thu hút lớp trẻ tham gia vào công tác đảng và hệ thống chính trị,khắc phục tình trạng phai nhạt lý tưởng cách mạng trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở để làm cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, khắc phục những tồn tại của công tác cải cách hành chính, đem lại lòng tin của Nhân dân về sự phục vụ của hệ thống chính trị…Giải pháp cần thiết được đặt ra cho mỗi lĩnh vực còn tồn tại, trong đó, chú trọng những cách làm cụ thể để thực hiện tốt Kết luận 21 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, Phó Bí thư Thường trực Trần Xuân Quang đánh giá cao những ý kiến, tham luận sâu sắc, trách nhiệm của các báo cáo viên, nhà khoa học, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Đây chính là cơ sở để Đảng bộ thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh./.

Minh Lý,  Minh Vũ


Lượt xem: 10

Trả lời