Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết công tác Dân vận năm 2013.

Cập nhật 14/1/2014, 16:01:26

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2013. Đồng chí Hà Sơn Nhin – UVTW Đảng – Bí Thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 

Ban Dân vận tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho tập thể xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

 

Năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận có những chuyển biến rõ rệt cả về nội dung, phương pháp và cách thức vận động quần chúng, đồng thời có những cách làm thiết thực, mô hình hay mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục được nâng cao  về chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu giúp các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Sơn Nhin – Bí Thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết mà Ban Dân vận tỉnh ủy được trong năm qua, đồng thời yêu cầu đơn vị cần phải tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, phải đổi mới nhận thức, tư duy, phương pháp làm công tác dân vận theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo; phải thường xuyên quan tâm kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; công tác dân vận phải thực sự khéo léo, hiệu quả phải song hành với những hoạt động chung của tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc tiêu biểu và  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Dân vận năm 2013./.

Đoàn Bình-Duy Linh


Lượt xem: 46

Trả lời