Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai thăm tặng quà người có uy tín tại địa bàn huyện Chư Păh.

Cập nhật 21/11/2015, 10:11:49

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai vừa tổ chức thăm hỏi tặng quà người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai tại địa bàn huyện Chư Păh.

 

Tại các địa điểm đến thăm đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của các gia đình người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đồng thời ghi nhận những đóng góp hết sức quan trọng của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong năm 2015, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã cùng với chính quyền địa phương giải quyết thành công 05 vụ việc liên quan đến thuốc thư mai lai trong đồng bào DTTS, góp phần trấn an dư luận, ổn định tình hình an ninh nông thôn. Người có uy tín ở Chư Păh đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, là cơ sở để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã hỗ trợ 31 triệu đồng cho 31 hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên trên địa bàn huyện Chư Păh ./.

                                                                                     

 

Văn Cảnh Đài TT_TH Chư Păh


Lượt xem: 57

Trả lời