Ban Dân tộc khảo sát chính sách cử tuyển tại các huyện, thị xã trong tỉnh.

Cập nhật 21/5/2014, 15:05:23

Nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình tuyển sinh, đào tạo và bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi ra trường; Ban Dân tộc – HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với lãnh đạo các huyện, thị xã  về công tác này.  

Ban Dân tộc khảo sát chính sách cử tuyển tại thị xã AyunPa

Ban dân tộc -HĐND tỉnh làm việc tại Thị xã Ayun Pa.

 

Ayun Pa là 1 thị xã nên việc học tập của con em đồng bào DTTS có nhiều thuận lợi, chất lượng đầu vào của chế độ cử tuyển rất tốt, hầu hết các em đều có học lực khá. Từ năm 2009 đến nay số lượng con em người DTTS trên địa bàn thị xã được cử đi học tại các trường đại học, cao đẳng là 4 em, 100% là người Jrai, hiện đang theo học các ngành như: bác sỹ đa khoa, kinh tế nông nghiệp, luật học… Số cử tuyển trước năm 2009 là 6 sinh viên hiện nay huyện đã bố trí công việc ổn định tại trung tâm y tế  và bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa, mỗi đơn vị 2 biên chế, số còn lại chưa tốt nghiệp. Phần lớn số cán bộ được đào tạo qua hình thức cử tuyển đều đã phát huy được vai trò, trách nhiệm và năng lực của mình. Để có được kết quả đó lãnh đạo thị xã đã phân công, cụ thể cho từng đơn vị thành viên trong hội đồng xét sơ tuyển của thị xã, quản lý các em từ khi trúng tuyển đến bố trí việc làm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế như: việc thông tin về kết quả từng năm học của các em, số sinh viên tốt nghiệp ra trường, số em bỏ học và bố trí công tại các huyện khác vì vậy nên không quản lý được. Đề nghị các trường và sở GD & ĐT thông tin kịp thời về tình hình học tập và danh sách sinh viên của từng địa phương biết, để tiện quản lý và bố trí công việc sau khi ra trường. Dựa trên nhu cầu của từng địa phương, đề nghị UBND tỉnh nên phân bố chỉ tiêu cho từng huyện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trong việc quản lý và phân công sử dụng sinh viên sau khi ra trường./.

 

Trước đó, cũng trong đợt giám sát chương trình cử tuyển; ngày 19/5, Ban Dân tộc – HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Krông Pa.

 

Ban Dân tộc-HĐND tỉnh làm việc tại huyện Krông Pa.

 

Theo báo cáo kết quả cử tuyển của huyện Krông Pa từ năm 2009 đến năm 2013, toàn huyện được hội đồng xét tuyển tỉnh đã xét duyệt 37 em trúng tuyển vào các trường đại học. Đối tượng trúng tuyển chủ yếu là học sinh người Jrai và được học các ngành nghề theo đúng yêu cầu của địa phương. Với những sinh viên được cử tuyển trước năm 2009, huyện đã tiếp nhận 48 người và bố trí công việc theo đúng trình độ chuyên môn. Việc chính sách cử tuyển ra đời đã tạo điều kiện cho con em đồng bào DTTS có điều kiện theo học tại các trường cao đẳng, đại học. Bên cạnh những mặt đạt được thì sự phối hợp giữa các cơ quan như Sở GD-ĐT, Sở nội vụ và UBND huyện thực hiện chưa tốt trong công tác tuyển sinh cũng như sinh viên khi tốt nghiệp trở về huyện không nắm bắt được  danh sách, dẫn đến khó khăn trong công tác bố trí việc làm cho các em. Trước khi làm việc với huyện Krông Pa, đoàn khảo sát của Ban Dân tộc cũng đã gặp gỡ và trao đổi, nắm bắt thông tin cũng như tâm tư nguyện vọng của các em thuộc diện cử tuyển hiện đang công tác trên địa bàn huyện về việc thực hiện các chính sách cử tuyển, ưu tiên người DTTS./.

 

Duy Linh


Lượt xem: 75

Trả lời