Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát thực hiện quy định của pháp luật về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS

Cập nhật 04/10/2023, 11:10:52

Sáng nay (04.10), tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh, đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do bà Đinh Thị Giang – Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và môt số Sở, ngành của tỉnh, nội dung: Thực hiện quy định của pháp luật về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo với đoàn Giám sát, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh thông tin: Ở cấp tỉnh: Tổng số biên chế công chức trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao năm 2022 là hơn 9.500 người. Tính đến ngày 31.7.2023, có 1.219 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, trong đó, viên chức 1.119 người. Như vậy, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh đạt 12,8% trên tổng số biên chế được giao, đảm bảo tỷ lệ theo quy định (đạt tối thiểu 10% trên tổng số biên chế được giao theo quy định tại Kế hoạch số 280 của UBND tỉnh).

Về cấp huyện, có 3/17 địa phương đạt tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS theo quy định…

Từ những khó khăn, thách thức đang đặt ra, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và thành viên đoàn Giám sát cũng đã tập trung bàn bạc, thảo luận, nên ý kiến đề xuất, kiến nghị, như: Cần ban hành các chính sách đặc thù, cụ thể hơn đối với người DTTS trong công tác tuyển dụng; tiếp tục có có chế ưu tiên, thu hút, đãi ngộ đối với một số ngành, vị trí việc làm…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho rằng: Để đạt được các mục tiêu đề ra trong thực hiện Quyết định số 402 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 280 của UBND tỉnh, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông tri 07 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI “Về việc cơ cấu cán bộ, công chức người dân tộc Bahnar và Jrai trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh”. Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Hiện nay, các chính sách đối với người DTTS đã được phủ rộng, trong đó có quy định của pháp luật về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS. Vấn đề cần lưu tâm đối với tỉnh là phải tạo nguồn, có giải pháp đào tạo phù hợp để thu hút các sinh viên là người DTTS ở Gia Lai sau khi tốt nghiệp vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, sắp tới cần tiếp tục tăng cường phối hợp với nhau để tăng tỷ lệ học sinh DTTS tham gia hệ cử tuyển. Phương thức tuyển dụng dù có thay đổi, nhưng tỉnh vẫn quan tâm, ưu tiên khi tổ chức thi tuyển, xét tuyển đối với học sinh DTTST tốt nghiệp hệ cử tuyển. Đối với tỷ lệ cán bộ lãnh đạo là người DTTS ở các địa phương, đơn vị, tỉnh đặc biệt quan tâm đến chất lượng, đó là tiêu chí quan trọng. Do đó, cần làm tốt việc tạo nguồn, đào tạo, thì tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nười DTTS sẽ được nâng lên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Đinh Thị Giang – Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đồng tình, chia sẻ với những khó khăn mà UBND tỉnh và một số Sở, ngành đang gặp phải.Trên cơ sở xác định rõ giải pháp phù hợp để có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đạt yêu cầu.Các Sở, ngành, địa phương, nhất là Ngành Giáo dục cần tiếp tục động viên, khuyến khích các em học sinh DTTS đi học, có đi học thì mới có cơ hội làm việc ở các cơ quan, qua đó giúp tỉnh làm công tác tạo nguồn cán bộ DTTS.

Song Nguyễn – Viễn Khánh

 


Lượt xem: 3

Trả lời