Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách huyện Kbang triển khai nhiệm vụ năm 2023

Cập nhật 07/1/2023, 14:01:58

 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kbang vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo đó, tổng nguồn vốn huy động đến hết 31/12/2022 của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kbang đạt gần 403 tỷ đồng, tăng gần 41 tỷ so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt 11,3%. Trong năm, đã giải ngân số tiền hơn 118 tỷ  đồng, với trên 2.500 lượt hộ vay, thông qua 10 chương trình tín dụng, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà ở xã hội… Tổng dư nợ đạt 402 tỷ 300 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 11,45%. Tổng dư nợ ủy thác cho vay thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội chiếm 99,96%/tổng dư nợ, với 17 chương trình tín dụng.   Năm 2023, Kbang phấn đấu nguồn vốn huy động tăng thêm 3 tỷ đồng; tăng trưởng đạt từ 10% trở lên; nợ quá hạn dưới 0,08%/tổng dư nợ../.      

     CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)


Lượt xem: 3

Trả lời