Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2017

Cập nhật 19/1/2018, 14:01:52

Hôm nay (19/1), Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2017. Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giữ vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm của tỉnh, do vậy cần kiểm điểm, đánh giá một cách nghiêm túc những kết quả đã đạt được và nhận diện một số mặt còn hạn chế, từ đó xác định các giải pháp có trọng tâm trọng điểm để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018. Trên cơ sở gợi ý nội dung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá: Trong năm 2017, tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và từng đồng chí Ủy viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, duy trì tốt các chế độ làm việc khoa học, lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đạt được những thành tựu quan trọng. Các tồn tại trong năm 2016 đã được khắc phục và đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: Phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý bảo vệ rừng…. Trong năm 2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức lãnh đạo thực hiện các nhóm giải pháp để góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Hà Đức, R’Piên

 


Lượt xem: 30

Trả lời