Bãi bỏ quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai

Cập nhật 06/5/2022, 08:05:05

Bãi bỏ quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai.

 Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông vừa ký ban hành Quyết định số 20 về việc bãi bỏ Quyết định số 03 ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2022.

BT: Hòa Giang


Lượt xem: 14

Trả lời